AJUNTAMENT DELS POBLETS (POLICIA LOCAL)

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA COBERTURA AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Documentació

Boletín Oficial de la Provincia – Alicante, 17 enero 2011 – N.º 10
Boletín Oficial del Estado -nº 52 Fecha: 02/03/2011
Posted by | View Post | View Group