Curs Valencià en Alcoi

 Cursos adaptats als programes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, CIEACOVA i EOI, per a presentar-se als exàmens oficials, exàmens que són vàlids per oposicions, concursos i borses de treball.

Cursos adaptados a los programas de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, CIEACOVA i EOI para  presentarse a los exámenes oficiales, exámenes que son válidos para oposiciones, concursos y bolsas de trabajo.

 

Pròxim curs per a les Convocatòries:

Juny 2020 de totes les entitats (B2C1C2)

  

INFORMACIÓ SOBRE LES ENTITATS CERTIFICADES DE CONEIXEMENTS EN VALENCIÀ:

 


Junta Qualificadora de la convocatòria del 2020 

L’estat d’alarma obliga a ajornar el procediment d’inscripció a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de 2020 fins a nou avís.

Al DOCV (01/03/2019) es publicà la resolució per convocar les proves de certificació de la Junta Qualificadora.

Novetats 2019 * El procés de matriculació és totalment telemàtic. * Les persones matriculades a les proves de la JQCV s’examinaran de totes habilitats lingüístiques, d’aquesta manera desapareix el caràcter excloent de la prova Les dades de l’examen:

Prova de C1 (antic Valencià Mitjà) soles hi ha una convocatòria a juny (dividida en dos jornades)

* Primera part el 30 de maig de les àrees de Comprensió Escrita, d’Expressió Escrita i Àrea d’Expressió i Interacció Orals. * Segona part el 13 de juny Àrea d’Expressió Escrita.

Prova de C2 (Valencià Superior) soles hi ha una convocatòria i serà a novembre (dividida en dos jornades)

* Primera part el 31 d’ocubre de 2020 de les àrees de Comprensió Escrita, d’Expressió Escrita i Àrea d’Expressió i Interacció Orals. * Segona part el 14 de novembre de l’Àrea d’Expressió Escrita.

Prova de B1 una convocatòria el 6 de juny del 2020

Prova de B2 una convocatòria el 7 de novembre del 2020.

Termini de matriculació

 • A2, B1 i C1 i de llenguatges específics, i la matrícula estarà oberta des del 25 de març fins al 8 d’abril, ambdós inclosos.
 • El segon període, en què es faran les proves dels nivells B2 i C2, tindrà el període de matrícula obert des del 1 fins al 10 de setembre.

Més informació:

DOCV amb resolució Web Junta Qualificadora

 


CIEACOVA – Convocatòria de Maig – Juny 2020

Arran de l’alarma sanitària que travessem pel COVID-19, el ple de la CIEACOVA acorda la suspensió de les proves de la convocatòria de maig-juny de 2020.

Període d’inscripció: 25 de març fins 7 d’abril

Pagament de les taxes Cada universitat determinarà les taxes pels drets d’examen i per l’expedició del certificat corresponent. Així mateix, cada universitat pot fixar els descomptes o les exempcions de pagament als col∙lectius que considere oportuns.

CONVOCATÒRIA DE MAIG – JUNY 2020 – PROVA ORAL

 • B2 – 28 de Maig
 • C1 – 29 de Maig
 • C2 – 28 de Maig

El dia 3 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2. El dia 4 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1, C1.

CONVOCATÒRIA DE MAIG – JUNY 2020 – PROVA ESCRITA

 • B2 – 5 de Juny
 • C1 – 8 de Juny
 • C2 – 5 de Juny

A partir del dia 7 de juliol  de 2020, cada universitat publica o comunica la nota global provisional. A partir d’aquesta publicació, s’obrin els terminis per a poder iniciar dos procediments: el procediment de revisió de la prova i el procediment de reclamació.

Més info: Web CIEACOVA

Els certificats de la CIEACOVA són equivalents als corresponents nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. De fet, el text que apareix en cada certificat n’explicita el conveni: “Certificat regulat per la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), expedit en el marc del conveni signat al desembre de 2008 i modificat al febrer de 2015”. La normativa que regula les equivalències dels certificats de la JQCV, que inclouen els de la CIEACOVA, es va publicar en l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017. ORDRE 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats DOGV amb resolució


EOI

Arran de l’alarma sanitària que travessem pel COVID-19, és suspenen termes i s’interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Obert període de matriculació pendent de publicació. IMPORTANT – si no ha estat mai matriculat o no ha fet mai cap prova com a alumne lliure en aquesta escola, haurà d’abonar l’apertura d’expedient + la matrícula corresponent.

 • Presentació de documentació a la secretaria del centre: 24 de febrer (des de les 12:00) al 2 de març (fins a les 23:59h)
 • Publicació Llistat provisional: 30 de març
 • Termini Al·legacions: Fins al 3 d’abril
 •  Publicació Llistat definitiu: 8 d’abril

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2020 – PROVA ESCRITA

 • C1 – 28 de maig
 • C2 – 04 de juny

CONVOCATÒRIA 2020 – PROVA ORAL (Pendent de publicació)

 • C1
 • C2

 

– Tramitar telemàticament Tramitar amb certificat  Més info: Web EO Alcoi

 

Crida’ns i t’ajudem a contestar els teus dubtes

96 552 05 469

 


Si necesitas más información, déjanos tus datos: Si necessites més informació, deixa’ns les teues dades: