Centre Estudis Nord ya es Centro Preparador CambridgeEn Cente Estudis Nord ya estamos preparando y presentado a nuestros alumnos a todos los niveles de exámenes de Cambridge y por esta razón nos han otorgado el reconocimiento oficial de Centro Preparador Cambridge.Con...

Agents de Policia Local (Noves Places)

Agents de Policia Local (1 Nova Plaça al Ajuntament El Verger)Edicte de l’Ajuntament d’El Verger sobre bases per a cobrir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local. Per resolució de data 6 d’octubre de 2011 de...
Agents de Policia Local (Noves Places)

Agents de Policia Local (Noves Places)

Agents de Policia Local (Noves Places)Ajuntament de San Martín de la Vega (Madrid) – 3 placesEn el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid, n.º 215, de 10 de setembre de 2011, s’han publicat íntegrament les bases específiques que han de regir la...
Excursió al Projecte Canyet

Excursió al Projecte Canyet

Excursión al Projecte Canyet Centre Estudis Nord amb els seus alumnes i els pares, s’apunten a la visita del Projecte Canyet en la seua jornada de portes obertes.Jornada que fan coincidir amb el dia mundial de les aus, celebrat el primer diumenge...