Agents de Policia Local (1 Nova Plaça al Ajuntament El Verger)

Edicte de l’Ajuntament d’El Verger sobre bases per a cobrir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local. Per resolució de data 6 d’octubre de 2011 de l’Alcalde-Presidente, s’aproven les Bases específiques que han de regir la selecció de personal, per a la provisió d’una plaça en propietat d’Agent de la Policia Local.

 
Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”