Agents de Policia Local (Noves Places)

Ajuntament de San Martín de la Vega (Madrid) – 3 places
En el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid, n.º 215, de 10 de setembre de 2011, s’han publicat íntegrament les bases específiques que han de regir la convocatòria per a proveir tres places de la categoria de Policia Local.

 Ajuntament de Badajoz – 6 places
En el Butlletí Oficial de la Província de Badajoz, número 166, de 31 d’agost de 2011, s’han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir de sis places d’Agent de Policia Local a l’ajuntament de Badajoz.

Ajuntament de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) – 2 places

En el Butlletí Oficial de la província de A Corunya (BOP) n.º 151, del 9 d’agost de 2011, es van publicar les bases generals i les específiques i es va efectuar la convocatòria per a la provisió de dos (2) places de policia, del cos de la Policia Local d’este ajuntament, incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2010.

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”