Ajuntamet de Getafe (10 Noves Places Policia Local)

La Junta de Govern Local va aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’ingrés al Cos de la Policia Local amb les següents característiques:
Nombre de places: 10.
Denominació: Policia.
Grup: C2.
Escala: Executiva d’Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Nivell de Titulació: Titulo d’Ensenyament Secundari Obligatòria, Formació Professional de Primer grau o equivalent.
Sistema selectiu: Oposició Lliure.

Aquestes bases s’han publicat en la seva totalitat en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid nombre 198 de data 22 d’agost de 2011 i romandran exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Getafe

Pàgina de l’Ajuntament de Getafe i Bases

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”