15 Agents de Policia Local (Ajuntament Calp)

Nombre de places: 15
TORN LLIURE

COBERTURA INTERINA / Concurs oposició

Bases

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82