2 Oficials per al Cos de Policia Local de Moncada

Butlletí Oficial de la Província de València nº 12 Data: 14/01/2012

Nombre de places: 2

TORN LLIURE: 1 plaça
TORN PROMOCIÓ INTERNA: 1 plaça

Bases i documentació

Centre Estudis Nord 
Ferran El Católic 7 – 03804 
Alcoi (Alacant)