4 Agents Policia Local (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell amb data 11 del mes d’abril ha aprovat les bases i ha acordat efectuar la convocatòria de 4 places d’agent de la policia local, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2011, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 29 de març de 2011 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 5 d’abril de 2011.

Pàgina de l’Ajuntament
Bases
Centre Estudis Nord

C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”