7 Agents Policia Local (La Pobla de Farnals )

Informació pública de la convocatòria i bases específiques del procediment de selecció pel sistema d’oposició lliure de set places d’Agent de la Policia Local de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals.
Mitjançant una resolució de l’Alcaldia de data 30 de Març de 2011, s’ha procedit a autoritzar la convocatòria i aprovar les bases que han de regir per a la provisió en propietat, per mitjà del sistema d’oposició lliure de set places d’Agent de la policia Local, escala de l’Administració Especial, Subescala de Servicis Especials, classe Policia Local i els seus Auxiliars, enquadrades en l’Escala Bàsica, subgrup C1 de titulació, vacants en la plantilla de personal d’este Ajuntament i incloses en les corresponents Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2009, amb el contingut següent: Bases

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”