BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA COBERTURA AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Documentació

Boletín Oficial de la Provincia – Alicante, 17 enero 2011 – N.º 10
Boletín Oficial del Estado -nº 52 Fecha: 02/03/2011