Anul·lació de torns vesprada Grau Mitjà (Alcoi, Borriana, Elx i Sagunt)

Anul·lar el torn de vesprada de realització de les proves per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià a les localitats d’Alcoi, Borriana, Elx i Sagunt. El torn queda fixat segons el que establix l’annex.


ANNEX I

Primer període

Localitat: Alcoi/Borriana/Elx/Sagunt
Grau: Grau Mitjà
Torn: 1r
Data: 11.06.2011
Hora: 09.00


Segon període

Localitat: Alcoi/Borriana/Elx/Sagunt
Grau: Grau Mitjà
Torn: 1r
Data: 19.06.2011
Hora: 09.00