20 Bombers (Comunitat Foral Navarresa)

El termini per a inscriure’s en l’oposició promoguda pel Govern de Navarra per a la provisió de 20 places de bomber al servici de l’Administració de la Comunitat Foral i els seus organismes autònoms va donar començament el 30 d’abril i es tancarà passats 30 dies naturals d’esta data, segons consta en la convocatòria d’este procés, realitzada a través del Butlletí Oficial de Navarra (BON).
L’oposició comprendrà una primera fase de selecció, que inclourà proves de coneixements, físiques i psicotècniques, i una segona fase que consistirà en la realització d’un curs de formació bàsica. Les proves donaran començament el pròxim mes de setembre.
El objetivo de este proceso es cubrir mediante oposición 20 plazas del puesto de trabajo de bombero, de régimen funcionarial y nivel C, adscritas a la Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE), que seran les resultants del concurs de trasllat pendent de convocar i els números de plantilla i destins de les quals es determinaran amb caràcter previ a l’acte d’elecció de vacants.
Les places vacants es distribuiran entre el torn lliure i el de promoció, d’acord amb la fórmula establida en l’article 15.3 del Text Refós de l’Estatut de Personal al servici de les Administracions Públiques de Navarra.

Resta de la notícia i font
Bases

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”