15 Bombers Diputació Provincial Valladolid
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció per a ingrés de personal funcionari en les places d’esta Diputació Provincial que figuren en l’Annex d’estes Bases Generals, per mitjà del sistema de selecció que s’indica en el mateix.

Aprovades per Acord de la Junta de Govern n.º 43/11 de 22 de març.

Butlletí Oficial de la Província de Valladolid Núm. 089 Dissabte, 16 d’abril de 2011

Pàgina Diputació Valladolid

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”