Puedes encontrar las actualizaciones en:

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/novedades/nov_rss_emp_pub

Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova
Cos d’Inspectors d’Educació (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Cos de mestres. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova / [Nomenament del tribunal] 
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Accés a cos docent de subgrup superior. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova / [Nomenament del tribunal] 
Cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Cos de professors tècnics de Formació Professional. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Oposició al cos de professors de Música i Arts Escèniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova / [Nomenament del tribunal] 
Director/a de seguretat (INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic de gestió (Banyeres de Mariola) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliar administratiu (Gestalgar) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Netejador/a (Gestalgar) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Cos de Mestres en l’especialitat de llengua extranjera-Francés. (Junta d’Andalusia: Conselleria d’Educació) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Fòrum d’Ètica Pública i Democràcia. Diàlegs d’estiu.  Nou
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova
Cos de mestres. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Cos de professors d’Ensenyança Secundària, especialitat d’Organització i Processos de Manteniment de Vehicles. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Cos de professors d’Ensenyança Secundària, especialitat de Sistemes Electrònics. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    2ª Llista provisional. Termini d’al·legacions.
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Cos de professors tècnics de Formació Professional. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Oposició al cos de professors de Música i Arts Escèniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Convocatòria realització prova 
Tècnic Superior en Psicologia (Mancomunidad “La Costera-Canal”) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Peó Agrari (Govern de Canàries: Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aigùes) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu especialista d’Àrea de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. (Govern del Principat d’Astúries: Conselleria de Sanitat) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu especialista d’Àrea d’Hematologia. (Govern del Principat d’Astúries: Conselleria de Sanitat) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Microbiòlegs (Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2016-2017.  Obri termini
Calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en les ensenyances de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2016- 2017.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Agent de Policia Local (el Pinós/Pinoso) (OPOSICIÓ)    [Obertura de termini]
Auxiliar de Turisme (Castalla) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliar d’Informàtica. (Orpesa/Oropesa del Mar) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Trabajadores/as socials (Burriana) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Peó de brigada d’oficis múltiples (Gestalgar) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Militar de carrera o adscripció com militar de complement, escala oficial als cossos d’intendència. (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Militar de carrera, o adscripció com a militar de complement, als cossos comuns de les Forces Armades. (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Militar de complement adscrit a l’escala d’Oficials dels Cossos Generals de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire, Cos d’Infanteria de Marina, Cos d’Enginyers Politècnics de l’Exèrcit de Terra i Cos d’Enginyers de l’Armada (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Sol·licitud de l’ajuda destinada a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles el fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Comissions de Servici 2016, centres especials. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (COMISSIÓ DE SERVEI)    [Bases i obertura de termini]
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, especialitat Estètica. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Auxiliars d’Infermeria (La Vila Joiosa/Villajoyosa) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cuiners. (La Vila Joiosa/Villajoyosa) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Inspector, del Cos Nacional de Policia. (Ministeri de l’Interior) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu Especialista d’Àrea de Pediatría (Govern de Cantàbria: Conselleria de Sanitat i Servicis Socials) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Comare (Govern de Cantàbria: Conselleria de Sanitat i Servicis Socials) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Pediatría-Puericultura d’Àrea i en I.A.P. (Govern de Cantàbria: Conselleria de Sanitat i Servicis Socials) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Cos Facultatiu Superior d’Administració Especial (Veterinario) (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Programa d’ajudes a la rehabilitació edificatòria. Convocatòria 2016.  Nou
Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge. Convocatòria 2016  Nou
Sol·licitud d’ajudes per realització de l’informe d’avaluació de l’edifici. Convocatòria de 2016.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Auxiliar administratiu (San Fulgencio) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliars d’ajuda a domicili (Beniparrell) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Educardor/a infantil (Castelló de Rugat) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Inspector/a de Policia Local. (Valencia) (OPOSICIÓ)    [Modificació de les bases]
Intendent principal de la Policia Local (Valencia) (OPOSICIÓ)    [Modificació de les bases]
Mestre o Mestra de l’Escola Infantil Municipal (Castelló de Rugat) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Monitors d’esport, oci i temps lliure (Beniparrell) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Socorristas (Beniparrell) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos Facultatiu de Sanitat Penitenciària. (Ministeri de l’Interior) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Especialista d’Oftalmologia (Govern d’Aragó: Departament de Sanitat) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Arquitecte (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu, opció Farmàcia. (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Enginyeria de Camins, Canals i Ports. (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Ajudes a les organitzacions professionals agràries (OPA).  Obri termini
Participació, com a membre de qualsevol de les agrupacions d’una societat musical inscrita en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en els cursos de Berklee College of Music València 2016 (CulturArts) Obri termini
Sol·licitud d’ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, especialitat Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Metges forenses (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (CONCURS DE TRASLLATS)    [Obertura de termini] / [Bases i obertura de termini]
Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat de Sistemes Electrotècnics i Automàtics. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Coordinadors d’esport, oci i temps lliure. (Beniparrell) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Informador/a Turístic (La Pobla de Farnals) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic de Gestió (La Pobla de Farnals) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu Especialista d’Àrea d’Oncologia Mèdica (Govern d’Aragó: Departament de Sanitat) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Administrativo/a (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Cos Superior de l’Administració (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Cos de Gestió (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Cos Tècnic, Escala d’Arquitectes Tècnics i Enginyers Tècnics (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l’àmbit rural.  Obri termini
Inscripció per a la realització de les proves d’ingrés i accés d’ensenyances elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. Obri termini 
Sol·licitud de subvencions destinades al sosteniment dels despeses corrents en els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 3.000 habitants.  Obri termini 
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos d’Inspectors d’Educació (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Cos de mestres. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Nomenament de tribunal / [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Cos de professors tècnics de Formació Professional, especialitat de Cuina i Pastisseria. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Cos de professors tècnics de Formació Professional, especialitat de Manteniment de Vehicles. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Accés a cos docent de subgrup superior. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Nomenament de tribunal / [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Nomenament de tribunal / [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Nomenament de tribunal / [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Cos de professors tècnics de Formació Professional. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Nomenament de tribunal / [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Oposició al cos de professors de Música i Arts Escèniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    Nomenament de tribunal / [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Arquitecte técnico/Ingeniero edificació (ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT (EIGE)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Enginyer Tècnic Industrial (ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT (EIGE)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Monitors/ores esportius (especialitats: psicomotricitat, bàsquet, judo, natació, activitats físiques diverses per a adults, tenis) (Massanassa) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Oficials de llanterneria (Massanassa) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Socorristas de piscina municipal d’estiu. (L’Alcúdia) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Facultatiu Especialista d’Àrea de Radiodiagnòstic. (Govern d’Aragó: Departament de Sanitat) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Cos Tècnic, Escala d’Opció Enginyeria Tècnica Industrial. (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Enginyeria Tècnica d’Obra Pública. (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, torn d’accés lliure, convocatòria 1/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, torn de promoció interna, convocatòria 2/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (PROMOCIÓ INTERNA)    [Llista provisional d’admesos/exclosos. Termini d’al·legacions] 
Ingeniero/a Tècnic Agrícola (Provincia de Valencia) (VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Agents de Policia Local (Almenara) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Monitors d’Escola d’estiu (Costur) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Socorristas de la piscina municipal (Costur) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliar de Jardineria, Subaltern Brigada Servicis Múltiples (oficios diversos), i nou Pla d’Ocupació Local 2016 (Villanueva de Castellón) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Cap de Seguretat (Tribunal de Comptes) (PROCESSOS ESPECIALS)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliar Administratiu (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Obrer (Servici Extremeny de Salut) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Calefactor/a (Servici Extremeny de Salut) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Enginyer Tècnic Industrial (Servici Extremeny de Salut) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Subgrup A1, Cos Superior Tècnic d’Enginyeria de Montes, A1-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, Convocatòria 12/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Subgrup A1, Cos Superior Tècnic d’Enginyeria de Montes, A1-17, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 13/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (PROMOCIÓ INTERNA)    [Bases i obertura de termini] 
Subgrup A2, Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica Forestal, A2-13, sector administració especial, torn d’accés lliure, Convocatòria 14/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Auxiliar de biblioteca (La Vilavella) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Ordenança – Notificador (La Vilavella) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Tècnic d’animació sociocultural (Alpuente) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Cos de Lletrats (Consell General del Poder Judicial) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Conseller Principal (AD 14) (Comissió Europea) (PROCESSOS ESPECIALS)    [Bases i obertura de termini]
Enginyer/a de Mines (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Foment i Medi Ambient) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Metge Especialista Medicina en el Treball (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu especialista d’Àrea de Cirurgia ortopèdica i traumatologia (Govern del Principat d’Astúries: Conselleria de Sanitat) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu especialista d’àrea de Nefrologia (Servicio de Salud de las Illes Balears) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Facultatiu especialista d’àrea d’Urologia (Servicio de Salud de las Illes Balears) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Vigilant per a observatoris forestals de les províncies de València i Castelló (VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliars administratius. (Moncofa) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Militar de carrera, o adscripció com a militar de complement, als cossos comuns de les Forces Armades. (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ)    [Ampliació de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Prova d’accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.  Obri termini
Sol·licitud d’acreditació d’entitats col·laboradores per a presentar sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la Política Agrícola Comuna (PAC).  Obri termini
Sol·licitud d’inscripció per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.  Obri termini
Sol·licitud d’inscripció per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos Auxiliar d’Autòpsia, escala C2-10-01. (LLIURE amb prova selectiva) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llista provisional d’admitidos/excluidos a la prova selectiva 
Cos superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, torn d’accés lliure, convocatòria 3/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Correcció d’errors (nou termini)] 
Cos superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, torn de promoció interna, convocatòria 4/15 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (PROMOCIÓ INTERNA)    [Correcció d’errors (nou termini)]
Dietista-Nutricionista (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Agents de la Policia Local (Alcalà de Xivert) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos Carrera Diplomàtica (Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Treball Social (Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Conserge. (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Administratiu (Edició 13) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Analista programador i de sistemes (edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Assistent/Treballador Social (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Auxiliar administratiu (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Auxiliar de Farmàcia (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Auxiliar d’infermeria (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Zelador (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Comissions de Servici 2016, cos de mestres. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (COMISSIÓ DE SERVEI)    [Bases i obertura de termini]
Comissions de servici 2016, cossos de secundària i altres cossos. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (COMISSIÓ DE SERVEI)    [Bases i obertura de termini]
Conductor/a BTP (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Conductor/a D sense limitació ràdio acció (Edición 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Cos superior tècnic d’Enginyeria de Telecomunicació, A1-14, sector administració especial, torn d’accés lliure, Convocatòria 7/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos Superior Tècnic d’Enginyeria de Telecomunicació, A1-14, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 8/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos superior tècnic d’Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 5/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos superior tècnic d’Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Infermers/eres d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (OPOSICIÓ)    Llista aprovats (fase oposición) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurso)
Infermer/a; Infermer/a especialista en infermeria obstetricoginecològica (Comare); Infermer/a especialista en infermeria del Treball; Infermer/a especialista en infermeria Familiar i Comunitària; Infermer/a SAMU; Infermer/a inspector de servicis sanitaris; Infermer/a especialista en infermeria de Salut Mental (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Facultatius especialistes (especialidades: al·lergologia, anàlisis clíniques, anatomia patològica, anestesiologia reanimació, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestivo/medicina digestiva, bioquímica clínica, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia general i aparell disgestivo, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, otorinolaringologia, psiquiatria, psicologia clínica, radiodiagnòstic, radiofísica hospitalària, rehabilitació, reumatologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica, urologia, cirurgia toràcica, dermatologia MQ i venereologia, endocrinologia i nutrició, farmacologia clínica, farmàcia hospitalaria,geriatría, hematologia i hemoteràpia, immunologia, medicina del treball, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear, medicina preventiva i SP, microbiologia i parasitologia, nefrologia, pneumologia, pediatria i àrees específiques, radiofarmacia, neurocirurgia, neurofisiologia clínica, neurologia, obstetricia/ginecología, oftalmología).(Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Farmacèutic Inspector (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Farmacèutic d’Àrea (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Fisioterapeuta (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Gestió de la funció administrativa (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Governanta (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Higienista dental (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Enginyer Tècnic (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Enginyer d’aplicacions i sistemes (edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Locutor/a CICU (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Logopeda (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Metges de conductes addictives; de documentació clínica i admissió; d’equip mòbil; de família EAP; de planificació familiar; de SAMU; d’unitat de curta estada; d’unitat de prevenció càncer de mama; d’unitat hospitalització a domicili; d’urgència hospitalària; Metge inspector. (Edición 13) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Odontòlegs de primària (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Pediatre d’AP (Edició 13) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Podòleg/òloga (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Terapeuta ocupacional (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic Superior en higiene del treball (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic Superior en psicosociologia i ergonomia del treball (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic Superior en seguretat en el treball (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic de la funció administrativa (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic de manteniment (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic en Emergències Sanitàries (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnic en informàtica (edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Tècnics especialistes (Especialitats: anatomia patològica; audiologia-protètica; documentació sanitària; laboratori; medicina nuclear; radiodiagnòstic; radioteràpia . Edició 13) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Veterinari/ària de Salut Pública (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Òptic/a-Optometrista (Edició 13). (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Agent de Policia Local (el Pinós/Pinoso) (OPOSICIÓ)    [Bases]
Operaris de servicis múltiples (La Vall d’Uixó) (BORSA DE TREBALL)    [Obertura de termini]
Administradors en l’àmbit de l’auditoria (AD 5/AD 7) (Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Professors d’Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional i Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (Govern de Canàries: Conselleria d’Educació i Universitats.) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Director de Comunicació i Màrqueting (Patronat Provincial de Turisme Alicante-Costa Blanca) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Metges / Facultatius especialistes (especialitats: anestesiologia, cardiologia, cirurgia, hematologia, pneumologia, oncologia mèdica, urgències). (Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Sol·licitud d’ajuda per a Programes d’emancipació i autonomia personal de jóvens extutelats que hagen aconseguit la majoria d’edat.  Obri termini
Sol·licitud d’ajuda per a centres de dia de menors.  Obri termini
Sol·licitud d’ajuda per a programes de prevenció i protecció de menors.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de professors tècnics de Formació Professional, especialitat Sistemes i Aplicacions Informàtiques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat d’Informàtica. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Professors d’ensenyança secundària (Aleman) i professors d’escoles oficials d’idiomes (Aleman) (Govern dels Illes Balears: Conselleria d’Educació i Universitat) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat en Llengua i Literatura Valenciana. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Correcció d’errors (nou termini)]
Cos de professors d’FP, especialitat Instal·lacions Electrotècniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Cos de professors d’FP, especialitat de Servicis de Restauració. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Auxiliars de Monitor Socio-Cultural. (Orpesa/Oropesa del Mar) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Mestres i cuidadors per al programa denominat “Escola d’estiu d’educació especial 2016” (Burriana) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Monitors socioculturals. (Orpesa/Oropesa del Mar) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Inspector/a de Policia Local. (Valencia) (OPOSICIÓ)    [Bases generals]
Intendent principal de la Policia Local (Valencia) (OPOSICIÓ)    [Bases generals]
Caps i Guàrdies del Cos de la Guàrdia Civil. (Ministeri de l’Interior) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Personal laboral temporal. (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Prestacions Econòmiques Individuals (P.E.I.) per a les persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2016. Sol·licitud d’ajudes per a l’atenció especialitzada en centres residencials.  Obri termini
Procediment per al reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2016-2017.  Obri termini
Sol·licitud d’ajudes destinades a federacions esportives per al desenrotllament del programa Esport a l’Escola  Nou
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Arquitecte/a (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Auxiliar de Manteniment. (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Auxiliar de clínica (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Auxiliars d’explotació portuària (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Ajudant de cuina (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Ajudants tècnics d’investigació, personal laboral. (Borsa d’accés lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Cuiners (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Educador/educadora d’educació especial (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Especialistes en integració social (EIS) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Grup A1, Administració General. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Grup E, ajudant de residencia/servicios. OPE-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Informàtics GRUP A (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Enginyer/a Tècnic/a Agrícola (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Metges (OPO 2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Provisió de diverses direccions de Servici i de secció assistencials en diferents hospitals (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)    [Correcció d’errors (nou termini)]
Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Tècnics mitjans d’integració social (TMIS) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual maig
Monitors de natació. (Biar) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Socorristas aquàtics. (Biar) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Agents de Policia Local. (Oliva) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Oficial de servicis múltiples (Mancomunitad Intermunicipal Barrio del Cristo Aldaia-Quart de Poblet) (OPOSICIÓ)    [Obertura de termini]
Professors de música i arts escèniques en les especialitats de Fonaments de Composició i Oboé. (Xunta de Galícia: Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Ajudants tècnics gestió econòmica (Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló) (OPOSICIÓ)    Eliminació de places
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2016.  Obri termini
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos d’Inspectors d’Educació (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos de mestres. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Accés a cos docent de subgrup superior. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos de professors tècnics de Formació Professional. Ingrés i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Cos superior de gestió de tributs A2-30, Subgrup A2. (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat definitiu
Oposició al cos de professors de Música i Arts Escèniques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini] 
Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn d’accés lliure, convocatòria 20/10. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    Consulta per internet de notes amb DNI / Llista provisional d’aprovats 2n exercici. 
Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn de promoció interna, convocatòria 21/10. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (PROMOCIÓ INTERNA)    Consulta per internet de notes amb DNI / Llista provisional d’aprovats 1r exercici. 
Conservador/a de fotografia (INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Obertura de termini]
Auxiliars de documentació (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Agent d’Ocupació i Desenrotllament Local (Los Montesinos) ( COBERTURA INTERINA)    [Obertura de termini]
Treballadora social (Los Montesinos) ( COBERTURA INTERINA)    [Obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Comunicació de la programació anual dels cursos de formació en matèria d’animació juvenil, per les Escoles d’animació juvenil reconegudes per l’IVAJ  Nou
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Concurs de trasllats en el cos d’inspectors. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (CONCURS DE TRASLLATS)    Llistat definitiu de places
Concurs de Trasllats en els Cossos de Catedràtics i Professors d’Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, de Catedràtics I Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (CONCURS DE TRASLLATS)    [Places disponibles]
LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA D’ADMINISTRATIU/A (subgrup C1), PER A VINARÒS I LA VALL D’UIXÓ (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)   Anunci lloc de difícil cobertura
Monitores/as per al programa denominat “Escola d’Estiu i Campament 2016”. (Burriana) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Socorristas aquàtics i monitors de natació. (Betxí) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Conseller principal (AD 14) () (PROCESSOS ESPECIALS)    [Bases i obertura de termini]
Enginyer Tècnic Forestal (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic d’Administració Pública (Rama Jurídica) (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Uixers del cos de Subalterns (Parlament d’Andalusia) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Estadístics (Xunta de Galícia: Conselleria d’Hisenda) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Enginyer tècnic industrial. (Xunta de Galícia: Conselleria d’Hisenda) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals de Tràmits i Servicis
Subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenrotllament Local, en l’exercici 2016  Obri termini 
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de Professors Tècnics de FP, especialitat Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i Fluids. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat en Llengua i Literatura Valenciana. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA D’ADMINISTRATIU/A (subgrup C1), PER A VINARÒS I LA VALL D’UIXÓ (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Anunci lloc de difícil cobertura
Monitor/a deportivo/a (Cocentaina) (BORSA DE TREBALL)    [Bases]
Peó Poliesportiu (agrupación profesional) (Cocentaina) (BORSA DE TREBALL)    [Bases]
Tècnic Superior en Acció Exterior. (Govern de la Rioja: Consejería de Administracion Pública y Hacienda) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic Superior d’administració especial, escala de ciències, especialitat de química. (Xunta de Galícia: Conselleria d’Hisenda) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic superior d’administració especial: (Especialidades: Química, Biologia i Enginyeria Industrial) (Xunta de Galícia: Conselleria d’Hisenda) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Tècnics d’Administració General: Escala de Lletrats. (Xunta de Galícia: Conselleria d’Hisenda) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny, especialitat Joieria i Orfebreria. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Llistat provisional – Al·legacions
Peons qualificats de manteniment (VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Socorrista per a piscines municipals. (Rojales) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic superior en animació sociocultural (TASOC), (Simat de la Valldigna) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Auxiliar de Manteniment. (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Auxiliars d’explotació portuària (LLIURE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Ajudant d’arxius i biblioteques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Ajudant de manteniment (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, especialitat Tuba. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Educador/educadora d’educació especial (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Especialistes en integració social (EIS) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Facultatius d’arxius i biblioteques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Grup A1, Administració General. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Grup B, administració general (OPO-04) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Grup D (sub. C2), administració general OPO-08 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Grup E, ajudant de residencia/servicios. OPE-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Enginyer/a Tècnic/a Agrícola (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Enginyer/a agrònom/a (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Psicòleg/òloga (OPE-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Subgrup A2, sector administració especial, cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, convocatòria 1/14 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Puntuació de fase de concurs. Termini d’al·legacions] 
Tècnics mitjans documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Tècnics mitjans especialistes menors (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Tècnics superiors de documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual abril
Agents del Cos de la Policia Local. (L’Eliana) (OPOSICIÓ)    [Bases]
borsa de treball de peons/operaris (Oliva) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària, així com l’adquisició de noves especialitats. (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport) (OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Convocatòria 14/2015. Nou llocs de Jefe/a de Secretària i un lloc de Coordinador Assessor. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (LLIURE DESIGNACIÓ)    [Nomenament]
Direccions de servici i de secció assistencials en diferents hospitals. (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic superior d’administració general. (Universitat de València (UV)) (OPOSICIÓ)    [Correcció d’errors (bases)]
Tècnic superior d’informació (perfil periodista) (Universitat de València (UV)) (OPOSICIÓ)    [Correcció d’errors (bases)]
Agents de policia local (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana) (OPOSICIÓ)    [Informació pública de les bases]
Administratius (Sagunt/Sagunto) (OPOSICIÓ)    [Bases específiques]
subalterns (Sagunt/Sagunto) (OPOSICIÓ)    [Bases específiques]
Cos Superior de l’Administració (Govern de Castella i Lleó: Conselleria d’Ocupació) ( COBERTURA INTERINA)    [Bases i obertura de termini]
Cuiner (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL)    [Bases i obertura de termini]
Auxiliars d’infermeria (Consell Insular d’Eivissa) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Assistent social / DU Treball Social. (Borsa Lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Auxiliar de Clínica, Grup D, per a la província de Castelló. (LIBRE) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Auxiliar de Manteniment. (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Auxiliar de clínica (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Ajudant d’arxius i biblioteques (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Ajudant de cuina (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Ajudant de manteniment (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Cuiners (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS)    Llistat provisional – Al·legacions
Director/a d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament de Salut Alacant – Sant Joan d’Alacant (lloc número 43070) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    [Nomenament]
Director/a mèdic/a d’atenció primària del Departament de Salut d’Alacant – Sant Joan d’Alacant (lloc número 43069) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    [Nomenament]
Director/a mèdic/a d’hospital del Departament de Salut d’Alacant – Sant Joan d’Alacant (lloc número 33150) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    [Nomenament]
Educador/educadora d’educació especial (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Educador/a infantil OPO-2008 i lliure (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Fisioterapeutes (borsa lliure) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Grup A1, Administració General. (OPO-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Grup B, administració general (OPO-04) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Grup D (sub. C2), administració general OPO-08 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Grup E, Administració General (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Grup E, ajudant de residencia/servicios. OPE-2008 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Informàtics GRUP B (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Enginyer/a agrònom/a (OPO-2008) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Enginyers industrials (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Enginyers/es de camins, canals i ports OPO-08 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Psicòleg/òloga (OPE-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Subdirector/a d’Infermeria del Departament de Salut Alacant – Sant Joan d’Alacant (lloc número 39903) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    [Nomenament]
Tècnics mitjans documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Tècnics mitjans especialistes menors (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Tècnics superiors de documentació (OPO-2004) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Veterinaris (OPO-1999) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (BORSA DE TREBALL)    Llistat mensual març
Auxiliars d’ajuda a domicili. (Benicarló) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Educadors (Chilches/Xilxes) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Administratius (La Pobla de Farnals) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS)    [Informació pública de les bases]
Auxiliars Administratius (La Pobla de Farnals) (OPOSICIÓ)    [Informació pública de les bases]
Conserge – Mantenidor (La Pobla de Farnals) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS)    [Informació pública de les bases]
Operari peó (La Pobla de Farnals) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS)    [Informació pública de les bases]
Tractorista (La Pobla de Farnals) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS)    [Informació pública de les bases]
Novetats Generals d’Ocupació Pública
Concurs de Trasllats en el cos de Mestres. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (CONCURS DE TRASLLATS)    [Llista definitiva d’adjudicacions]
Cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat, A2-30, torn d’accés lliure, convocatòria 1/15. (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) (OPOSICIÓ)    [Correcció d’errors (bases)] 
Cos de professors tècnics de Formació Professional, especialitat Sistemes i Aplicacions Informàtiques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Correcció d’errors (llistat provisional – al·legacions)
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, especialitat de Cuina i Pastisseria. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, especialitat de Manteniment de Vehicles. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat d’Organització i Processos de Manteniment de Vehicles. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos de Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat de Processos i Productes d’Arts Gràfiques. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Cos de professors d’Ensenyança Secundària, especialitat de Sistemes Electrotècnics. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Director/a del centre de Salut Pública de Manises (lloc número 40603) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    Proposta d’adjudicació. Termini d’al·legacions
Director/a del centre de Salut Pública de Torrent (lloc número 13784) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    Proposta d’adjudicació. Termini d’al·legacions
Director/a económico/a A del Departament de Salut d’Oriola (núm. de lloc 8589) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    Proposta d’adjudicació. Termini d’al·legacions
Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat d’Informàtica. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    Correcció d’errors (llistat provisional – al·legacions)
Professors d’Ensenyança Secundària, especialitat de Sistemes Electrotècnics i Automàtics. (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) (BORSA DE TREBALL)    2ª Llista provisional. Termini d’al·legacions.
Subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut de Castelló (núm. de lloc 10697) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    Proposta d’adjudicació. Termini d’al·legacions
Subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut de Vinaròs (lloc número 59510) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    Proposta d’adjudicació. Termini d’al·legacions
director/a del departament de Salut Pública (lloc número 13792) (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) (LLIURE DESIGNACIÓ)    Proposta d’adjudicació. Termini d’al·legacions
Agents de Policia Local (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana) (OPOSICIÓ)    [Obertura de termini]
Auxiliar administratiu (Almussafes) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Técnico/a d’Orientació Laboral en execució d’un programa de caràcter temporal en matèria d’ocupació. (Govern de castella-la Manxa: Conselleria d’Economia, Empreses i Ocupació.) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]
Agent de l’Escala Bàsica de l’Ertzaintza. (Govern Basc: Departament de Seguretat) (OPOSICIÓ)    [Bases i obertura de termini]
Tècnic d’ocupació (Consorci Intermunicipal pacte territorial per l’ocupació de la Vall del Vinalopó) (BORSA DE TREBALL)    [Bases i obertura de termini]