Borsa de Treball Agent Policia Local (Ajuntament de Borriol)

BOP 67 – 31 de maig de 2011
Per resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2011, s’ha aprovat les bases que regiran les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball d’agents de policia local per a cobrir les necessitats que puguen sorgir en la plantilla del Cos de Policia Local de Borriol pel que per mitjà del present anunci es dóna publicitat de el text íntegre de les referides bases.

Bases

Centre Estudis Nord
C/Ferran el Catòlic, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”