18 Places d’Agent de Policia Local a Ajuntaments de Catalunya

1 Places d’agent interí de policia a Sant Vicenç de Montalt  

Diari oficial Generalitat Catalunya núm 5879  de 16 de maig  2011

 
15 Places d’agent de la policia local a Hospitalet de llobregat 
Diari oficial província de Barcelona de 10 maig 2011

2 Places d’agent interí de policia a Palafrugell
Diari oficial província de Girona núm 86 de 05 de maig  2011

 

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”