8 Agents Policia Local Vélez Màlaga

Convocatòria i Bases per a la contractació laboral fixa de huit places de Policia del Cos de la Policia Local.

En la plantilla del personal funcionari d’aquest Excm. Ajuntament de Vélez Màlaga, es troben vacants huit places de Policies del Cos de la Policia Local (7 per mitjà del sistema d’oposició lliure i 1 per mitjà de movilitat) inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’any BOP número 192, de data 6/10/2009 Ampliada BOP número 122 de data 28/06/2010, la cobertura del qual es fa necessària i urgent.

Pàgina informació de l’Ajuntament

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”