6 Agents Policia Local (Vendrell)

A l’Ajuntament del Vendrell, corresponent a la convocatòria de provisió de sis places d’agent de la policia local, mitjançant la modalitat de concurs oposició lliure. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragon.

Bases

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”