Termini de presentació de les sol·licituds

  • Primer període any 2011
    de l’1 al 26 d’abril
  • Segon període any 2011
    del 15 al 30 de setembre
Les proves tenen com a objecte avaluar la competència dels aspirants en un determinat grau. No van destinades a avaluar l’aprofitament d’un curs determinat, encara que, òbviament, l’assistència a cursos ajuda a preparar-se-les.
La Junta convoca les proves en dos períodes. El calendari, les localitats i els llocs d’exàmens es fan públics al llarg del primer trimestre de l’any.

LES PROVES
La JQCV expedix dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i els de coneixements específics.
  • Els certificats de coneixements generals es referixen a diversos nivells de domini en l’ús de la llengua.
  • Els certificats de coneixements específics es referixen a llenguatges d’especialitat propis de determinats àmbits de la societat (administració, empreses editorials i mitjans de comunicació).